Der må ikke være forbundet skam med psykisk sygdom
Lokal hjemmeside

SIND Morsø

Formand: Anne Kirstine Dissing
tlf.: 2327 3938
Direkte mail

Kontakt e-mail

Landsdækkende hjemmeside

Mere end en tredjedel af medlemskontingentet går direkte videre til arbejdet i SINDs regioner, lokalafdelinger og SIND Ungdom. Desuden støttes det lokale arbejde via projekter, materialer og en andel af de tips- og lottomidler, Landsforeningen modtager. Hvis du har spørgsmål om SIND, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet – 3524 0750