Repræsentantskabet

Frivillig Samraad Mors
v/ Elly Duus Bloch
Toften 10, Flade
7900 Nykøbing Mors

A.A

Autismeforeningen
v/ Mette Strandgaard Mortensen
Rønnebærvej 2
7900 Nykøbing M

Bedre Pskiatri
v/ Inger Bøgh Bisgaard
Kjeldgårdsvej 32
7900 Nykøbing M

Dansk Blindesamfund
v/ Jens Witchen
Langtoften 19
7950 Erslev

Dansk Handicaporganisation
v/ Søren Pedersen

Outrupstræde 14

7900 Nykøbing Mors

Dansk Røde Kors
v / Eva Christoffersen

Præstbrovej 269

7950 Erslev

 

Diabetesforeningen
v/ Bent Bull
Lupinvej 25
7900 Nykøbing M

Foreningen for
Førtidspensionister Thy/Mors
v/ Pia Corell Mouritsen
Floravej 20
7900 Nykøbing Mors

Gigtforeningen Thy-Morsø
v/ Helle Lund

Gå i gang
v/ Inger Nielsen


Herreværelset
v/ Uffe Gorm Nielsen

Hanbjergvej 4, Jørsby

7900 Nykøbing Mors

Hjernesagen Afasi- og
Apopleksiforening
Frits Ankjær Mikkelsen
Lyngbjergvej 21
7900 Nykøbing Mors

Hjerneskadeforeningen
v/ Kresten Sigshøj Jeppesen,

Thorstedvej 118, Tingstrup

7700 Thisted

Hjerteforeningen
v/ Klaus Kaysen Petersen
Holme 3
7950 Erslev

Høreforeningen
v/ Viggo Rolighed

Vesterled 15
7950 Erslev

Kræftens Bekæmpelse
v/ Kirsten Raunskov

Jens Juhls Kaj 12,

7900 Nykøbing Mors

Kvisten
v / Helene Kirk
Toftegade 13c
7900 Nykøbing Mors

LEV
v/ Villy Lauridsen
Agertoften 7
7900 Nykøbing

Lungesagen Thy/Mors
v/ Inger Dengsø

Mors Mandagsklub
v/ Lillian Dyhr

Mandemad med mere
v/ Anders Holmgaard

Majgårdsvej 11, Frøslev

7900 Nykøbing Mors

Muskelsvindfonden
v/ Ellen Weisbjerg
Hovmøllevej 12
7960 Karby

Osteoporoseforeningen
v/ Anna Marie Henriksen                                                                                                      Bedsted-Thy

 


Natteravnene
v/ Keld Kristensen
Hindborgvej 15a
7860 Spøttrup

Nørkleklubben
v/ Grethe Bonde Jensen

Nyreforeningen
v/

Parkinsonforeningen

v/ Else Marie Bech

Harrehøjvej 59

7900 Nykøbing Mors

Propa

Sven Thor Larsen

Lillerisvej 15

7900 Nykøbing Mors

 

Samklang
v/ Birgit Morthorst
Agertoften 3
7900 Nykøbing

Scleroseforeningen
v/ Jesper Houe
Buen 47, Stagstrup
7752 Snedsted

Sindhuset
v/ Betina Jensen
Skovvej 5
7900 Nykøbing M

 Polio- og Ulykkespatientforeningerne

Torben Linde Mikaelsen

Næsørevej 12

7960 Karby

……………….

Ældresagen
v/ Johanne Roesen
Bjørnsagervej 18
7980 Vils