PTU Midt Thy Mors kreds

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) er blevet til UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

PTU landsdækkende hjemmeside

Vi arbejder målrettet for at forbedre livsvilkårene for danskere, der har varige følger efter polio, og for at støtte og gennemføre forskning, der gør en afgørende forskel for denne gruppe.