LEV Mors

 LEV  Mors

v/  Villy Lauridsen
tlf.: 40 33 59 51
mail: lauridsen.1@mail.dk

LEV’s hjemmeside

Over hele landet gør frivillige i LEV en forskel for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Nogle kæmper en politisk kamp for at forbedre livsvilkårene, nogle hjælper familier i svære livssituationer, nogle skaber glæde som besøgsven eller yder en indsats ved at stable sommerfesten på benene. LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning og pårørende