GÅ I GANG

Mandagsgåture:

Dagmar Nygaard: Mobil 2467 1985
Inger Nielsen: Mobil 4012 2920
Alice H. Hansen hjælper på gåturerne.

Kontakt ved praktisk hjælp:

Frivilligkoordinator Charlotte Kristensen: Mobil 2118 2206

Download program for 1. halvår 2019

For at kunne dække de frivilliges diverse udgifter, opfordrer vi til, at alle giver et engangsbeløb på 25,00 kr. Gælder for et år.