Autismeforeningen

Netværksgruppen er pt. nedlagt pga. af manglende tilslutning. Personer, som er interesserede i en netværksgruppe, kan henvende sig til nedenstående kontaktperson. Der kan så blive startet en netværksgruppe op igen, hvis der er tilstrækkelig stor tilslutning.

 

Kontaktperson:

Katharina Stendys Hammer
sekretaer@kredslimfjord.dk

> Landsforeningen Autisme landsdækkende hjemmeside

Et samarbejde med Landsforeningen om at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).