Ældresagen

 Ældresagen  Mors

v/  Leo Kristensen
tlf.: 4014 6097
leokmors@gmail.com

l hjemmeside

Ældre Sagen kæmper for, at alle kan leve et godt og værdigt liv – også når de får brug for hjælp. Ældre Sagens organer består kun af frivillige, der bidrager med deres tid og engagement. Det vil sige, at arbejdet i landsbestyrelsen, koordinationsudvalg og lokalbestyrelser er frivilligt og ulønnet.