Ældresagen

 Ældresagen  Mors

v/  Kirsten Nielsen
tlf.: 3046 1495

draaby92hotmail.com

l hjemmeside

Ældre Sagen kæmper for, at alle kan leve et godt og værdigt liv – også når de får brug for hjælp. Ældre Sagens organer består kun af frivillige, der bidrager med deres tid og engagement. Det vil sige, at arbejdet i landsbestyrelsen, koordinationsudvalg og lokalbestyrelser er frivilligt og ulønnet.